Usługi

Księgi rachunkowe

 • doradzamy w zakresie rozpoczęcia działalności gospodarczej oraz rejestracji firmy,
 • opracowujemy politykę rachunkowości firmy wraz z zakładowym planem kont,
 • prowadzimy księgi rachunkowe i bieżące ewidencje,
 • rozliczamy wynagrodzenia,
 • sporządzamy deklaracje podatkowe CIT, PIT, VAT i inne,
 • sporządzamy deklaracje raportów rozliczeniowych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
 • sporządzamy sprawozdania do Urzędu Statystycznego oraz Narodowego Banku Polskiego,
 • sporządzamy sprawozdania finansowe,

Prowadzenie Księgi przychodów i Rozchodów:

 • Ewidencja kosztów i przychodów
 • Ewidencja środków trwałych
 • Ewidencja wyposażenia, ewidencje podatku od towarów i usług
 • Obsługa pracowników, rozliczenia właścicieli
 • Rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

Prowadzenie ewidencji ryczałtowych:

 • Ewidencje podatku od towarów i usług
 • Obsługa pracowników
 • Rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

Obsługa kadrowo płacowa (sporządzanie):

 • List płac
 • Kart wynagrodzeń
 • Imiennych raportów osób ubezpieczonych (RMUA)
 • Deklaracji ZUS
 • Deklaracji podatku od osób fizycznych (PIT 4)
 • Deklaracji PFRON
 • Przekazywanie drogą elektroniczną dokumentów ZUS
 • Pomoc w organizacji szkoleń BHP
 • Nadzór nad dokumentacją kadrową – w tym przygotowanie akt pracowników nowozatrudnionych
 • Dostarczanie zwolnień lekarskich do ZUS
 • Niezbędnych zaświadczeń na wniosek pracownika
 • Wniosków kredytowych
 • Wnioski niezbędne do załatwienia spraw w urzędzie pracy

Inne:

 • sporządzanie wniosków o zwrot VAT za materiały budowlane,,
 • sporządzamy rozliczenia roczne.